Az ÁlomVilág Alapítvány égisze alatt zajlik egy alternatív, jelen időben játszódó, mágikus alapokon nyugvó szerepjáték rendszer megalkotása, fejlesztése. Ez az ÁlomVilág Szerepjáték rendszer. A Martion Szerepjáték (Martion Világ néven is ismert) az ÁlomVilág Szerepjáték rendszert használó fórumos on-line szerepjáték, mely világ élő szerepjátékok hátteréül is szolgál. A nyomtatásban kiadott szabálykönyv aktuális kiadása a második kiadás, előkészület alatt áll a harmadik kiadás. Az Alapítvány a szerepjáték segítségével is igyekszik közhasznú céljait megvalósítani, többek között a nemformális nevelés eszközeivel élve tudományos ismeretterjesztést, képességfejlesztést végez. Az alapítvány játékai köré szerveződő, személyesen is aktív közösség jó lehetőséget biztosít szociálisan hátrányos fiatalok számára, hogy megtapasztalják a „valahová tartozás” élményét és új barátokra, kapcsolatokra tegyenek szert.

A szerepjáték fejlesztésen, kiadáson és üzemeltetésen kívül az Alapítvány táborokat, találkozókat, kulturális programokat szervez a tagjai és bármely érdeklődő számára. Az Alapítvány emellett több, pszichológiával és szociológiával foglalkozó szakdolgozatnak adott segítséget, melyek egy része kihangsúlyozta az Alapítvány egyik vezérfonalát: a szerepjáték tanító, jellemformáló szórakozás és kikapcsolódás.

Mivel az Alapítvány non-profit szervezet, bevételeinket különböző pályázatokból, illetőleg az adó 1%-ból befolyó összegekből szerezzük. Minden támogatást szívesen veszünk mind magánszemélyektől, mind cégektől. A pénzt a tagjaink támogatására (például táboroztatásra, kreatív pályázatok díjazására, ingyenes programokra), illetve a szerepjáték rendszerünk fejlesztésére, fenntartására, kiadására fordítjuk. Mi, az alapítvány vezetői javadalmazásban nem részesülünk, munkánkat társadalmi munkában végezzük.