Rendezvényszabályzat

Köszönjük, hogy meglátogatod rendezvényünket, amelyhez ez úton is jó szórakozást kívánunk! Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérünk, olvasd el a rendezvény látogatóira vonatkozó szabályzatot!
Köszönjük közreműködésedet!

BELÉPTETÉS
– A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor.
– Aki részt kíván venni az eseményen, belépőt kell fizetnie, ez alól csak a meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény szervezői mentesülnek.
– Az ár befizetésének ellenében a látogató belépésre jogosító karszalagot kap. Ez jól láthatóan viselni kell a csuklón és bármikor ellenőrizhető a biztonsági személyzet vagy egy szervező/segítő által.
– A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a látogató elfogadta a rendezvény házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők annak betartását ellenőrzik.
– Elveszett belépőjegyet a rendezők nem tudnak pótolni, sérült karszalagot nem tudnak cserélni.
– Amíg rajtad van a karszalag bármennyiszer ki és bejöhetsz, de minden egyes belépésnél újra fel kell mutatnod a szervezőknek, segítőknek!
– A rendezvény versenyzőinek saját maguknak kell gondoskodniuk a jegyükről!
– A rendezvényre való belépés 14 éven aluliak számára felnőtt/nagykorú kísérővel ajánlott, 14 év felett egyedül is látogatható.
– Képanyagot bárki készíthet a rendezvényen és pulikálhat.
–  Videófelvétel csak előzetes egyeztetés és jóváhagyást követően lehet készíteni az előadásokról, facebookos élő közvetítést az előadásokról tilos készíteni.
– A rendezvényt minden korosztály látogathatja, szívesen látunk mindenkit!

AMIT TILOS
– Szeszes italt a rendezvény területére behozni szigorúan TILOS!
– Szúró-vágó eszközt vagy egyéb fegyvert behozni TILOS! Airsoft fegyvert behozni kizárólag golyó és akkumulátor nélkül lehetséges. (A cosplayhez használt kartonkardok és egyéb, fegyvernek nem minősülő replikák nem esnek ebbe a kategóriába).
– A rendezvény területén a dohányzás és a nyílt láng használata TILOS!
– Az illegális szereket használókat vagy akinél ilyet találunk, átadjuk a hatóságnak!

ÁLTALÁNOS HÁZIREND
– A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
– A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
– A szervező jogosult olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen kárpótlásra nem jogosultak.
– A rendezvény területére üveget vagy bármilyen veszélyes, sérülést okozható tárgyat bevinni tilos! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
– A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
– Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást von maga után! A szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést.
– Állatok bevitele tilos.
– Étel, ital és dohánytermék behozatala és fogyasztása engedélyezett, de csak a kijelölt területeken.
– A rendezvény területére alkoholt behozni, illetve a rendezvényen ittasan tartózkodni tilos.
– A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedélyköteles. Ennek megszegése a rendezvényről való kizárást vonhatja maga után!

SZÍNPADI FELLÉPÉS
A rendezvény helyszínén a hang- és képrögzítés megengedett az alábbi feltételekkel:
– A öltözőkben, illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos bármilyen fényképező, kamera, illetve hangrögzítésre alkalmas eszköz használata!
– A szervezői szobában és környékén, illetve a technikai részlegeken a hang és képrögzítés szigorúan engedélyköteles. Csak az erre kijelölt személyek számára engedélyezett.
– A rendezvényen készült összes kép és hanganyag a rendezvény szervezőinek tulajdonát képezi, felhasználásuk az ő engedélyükkel lehetséges!
– A rendezvény szervezői előzetes hozzájárulásukat adják a rendezvényen készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is.
– A rendezvényen készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott (újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők beleegyezésével engedélyezett! A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben visszavonják.
– A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be! Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek kapcsán, ezt csak és kizárólag emailben, a thomori@gmail.comcímen teheti meg. Kérjük, feltétlenül tüntesse fel a polgári nevét és a pontos, érthető indoklást is!

ÖLTÖZKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Ha valakinek az öltözéke zavarja a többi látogatót, az általános házirend szabályai értelmében felszólítást kap, hogy öltözzön át és/vagy hagyja el a rendezvény területét. Ez alól a cosplayversenyzők és a meghívott vendégek sem mentesülnek!
Az intim területek takarása kötelező (általános fürdőruha engedélyezett bizonyos esetekben) és kérjük, mindenki figyeljen az alapvető higiéniára!

FEGYVEREK ÉS KELLÉKEK A JELMEZEKHEZ
A látogatónak minden olyan tárgy viselése, amelyek személyekben vagy a berendezésben kárt okozhat, valamint fegyverként alkalmazható, szigorúan tilos.
Tételesen az alábbiak:
– Valódi kardok, kések, töltött lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, illetve méretükből, állapotukból vagy tömegükből eredően veszélyesek.
Amelyek megfelelnek ezek a meghatározásoknak, a biztonsági személyzetnek illetve a szervezősének joga van elkobozni és elzárni addig, amíg a látogató elhagyja a rendezvény helyszínét. Amennyiben a személy ellenkezik ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a rendezvényről.
– Fentebb említett korlátozás alól mentesülnek azok a személyek, akiknek a szervezők külön engedélyt adtak (például harcművészeti bemutatóban résztvevők, cosplayesek, stb.)

18+ TARTALMAK
– A rendezvényt meglátogató kiskorú, illetve törvényes képviselője a rendezvényre történő belépéssel tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén megtalálhatóak olyan tartalmak, amelyeket besorolásuk szerint kizárólag 18 éven felüliek tekinthetnek meg.
– A kiskorú, és különösen törvényes képviselője a rendezvényre történő belépéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szervezőt semminemű felelősség nem terheli abban az esetben, amennyiben a 18 év alatti résztvevő 18 éven felülieknek szóló tartalmat tekint meg.
– A kiskorú törvényes képviselője a rendezvényre való belépéssel kötelezettséget vállal arra, hogy saját hatáskörben mindent elkövet annak érdekében, hogy a kiskorú a 18 éven felülieknek szóló tartalommal ne találkozzon, amelyhez kérés esetén a szervezők szóbeli segítséget nyújtanak.

EGYÉB
– Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.
– Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért.
Bármilyen kérdés vagy kérés esetén a pénztárban tartózkodó kollégák és az infópultosok tudnak segíteni!

A HungaroCon elszántan kiáll amellett, hogy mindenki számára zaklatásmentes con-élményt nyújtson nemtől, nemi identitástól és kifejezéstől, szexuális orientációtól, fogyatékosságtól, kinézettől, testalkattól, fajtól, kortól, és vallástól függetlenül. A con résztvevőitől a zaklatás semmilyen formáját nem toleráljuk. Semmilyen szexuális tartalom, verbális vagy vizuális, sem megengedett a con területén. Azon részvevőket, akik ezen szabályokat megszegik, a rendezvény szervezői figyelmeztethetik, illetve visszatérítés nélkül eltávolíthatják a rendvény területéről.
Elvárjuk, hogy azon résztvevők, akik viselkedésük miatt figyelmeztetésben részesültek, rögtön felhagyjanak a problémás viselkedéssel. Ha egy résztvevő problémás viselkedést tanúsít, az esemény szervezői fenntartják a jogot arra, hogy bármit megtegyenek annak érdekében, hogy az esemény továbbra is minden résztvevő számára kellemes közeget nyújtson. Ez magába foglalja az elkövető figyelmeztetését, illetve eltávolítását a rendezvény helyszínéről a jegy árának visszatérítése nélkül. A rendezvény szervezőinek jogában áll bármilyen cselekvést beszüntetni, aminek célja, vagy egyértelmű következménye, a rendezvény megzavarása, vagy a környezet ellenségessé tétele bármelyik résztvevő számára. Elvárjuk, hogy a rendezvény résztvevői a rendezvény teljes területén, és a rendezvényhez kapcsolódó szociális interakciók folyamán betartsák ezeket a szabályok. Ezen felül hisszük, hogy az embereknek a rendezvényen kívül is követnie kéne ezen szabályokat!
Ha valaki miatt te, vagy bárki más kellemetlenül érzi magát, vagy ha valaki fenyegeti a biztonságérzeted, kérjük, jelentsd, amilyen hamar csak lehet. Zaklatás, vagy az erkölcsi szabályzat bármilyen nemű megsértése csökkenti az esemény értékét mindenki számára. Az szeretnénk, ha jól éreznéd magad a rendezvényünkön. Az olyan emberek, mint te, teszed jobbá a rendezvényünket!